วิธีการขายกองทุนรวม

  1. เลือกแถบพอร์ตของฉัน และเลือก “ขาย”
  2. เลือกกองทุนที่ต้องการขาย
  3. ระบุจำนวนเงิน หรือ จำนวนหน่วย ที่ต้องการขาย และกด “ตรวจสอบข้อมูล”
  4. ตรวจสอบข้อมูล และกด ยืนยัน
  5. กรอกรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับทางSMS
  6. ตรวจสอบรายการขายได้ที่รอจัดสรร
Was this article helpful?

Related Articles