เติมเงินผ่าน SCB Easy

SCB Easy Application

 1. Login เข้าแอปพลิเคชั่น SCB Easy
 2. เลือก ธุรกรรมของฉัน และเลือก เติมเงิน
 3. ใส่รหัส PIN ของ SCB Easy
 4. เลือกบัญชี ทรูมันนี่
 5. ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้กับบัญชีทรูมันนี่ ใส่ จำนวนเงิน แล้วเลือก ตรวจสอบข้อมูล
 6. ตรวจสอบรายการ แล้วเลือก ยืนยัน
 7. เติมเงินเรียบร้อย

Website: SCB Easy Net

 1. Login เข้า http://www.scbeasy.com
 2. เลือก ชำระเงิน
 3. เลือก เติมเงิน ที่แถบด้านบน
 4. สำหรับการเติม ครั้งแรก เลือก คลิกที่นี่ เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการเติมเงิน
 5. เลือก Add from List แล้วเลือก บัญชีทรูมันนี่ ในช่อง ชื่อผู้ให้บริการ
 6. ระบุ ชื่อเรียกตามที่ต้องการ และระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้กับบัญชีทรูมันนี่ แล้วเลือก Add
 7. ยืนยันการทำรายการด้วย OTP เลือก confirm เพื่อรับรหัส OTP จาก SMS
 8. กรอกรหัส OTP ในข่อง OTP แล้วเลือก OK
 9. เลือก Activate
 10. กลับไปยังหน้า เติมเงินที่อยู่ภายใต้ชำระเงินและ e-bill เลือกผู้ให้บริการเป็น TrueMoney Account
 11. เลือก เติมเงิน ที่แถบด้านบน
 12. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 13. ทำตามขั้นตอนการจ่ายเงินของ SCB Easy Net
 14. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้สูงสุด วันละ 30,000 บาท ต่อ 1 บัญชีธนาคาร

Was this article helpful?

Related Articles