กรณีเปิดบัญชีไม่สำเร็จ (กองทุน)

เหตุผลเบื้องต้นที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้สำเร็จ คือ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่ออัพเดทข้อมูลที่ถูกต้อง

หากบัญชีลงทุนของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 1240 กด 8

Was this article helpful?

Related Articles