วิธีการตรวจสอบช่องทางการรับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน

  1. เลือกแถบพอร์ตของฉัน และเลือก “ประวัติรายการ”
  2. เลือกรายการ และดูที่ช่องทางการรับเงินว่าเป็น วอลเล็ท หรือบัญชีธนาคาร
  3. การดูบัญชีธนาคารที่รับเงินค่าขายคืน ดูได้จากเมนูสามจุดด้านขวามือบน และเลือกบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขาย

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง