วิธีการตรวจสอบรายการซื้อกองทุน

  1. เลือกแถบพอร์ตของฉัน และเลือก “ประวัติรายการ”
  2. สำหรับกองทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อ จะอยู่ในแถบรอจัดสรรแล้ว
  3. สำหรับกองทุนที่ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในแถบจัดสรรแล้ว
ตัวอย่างหน้าแสดงรายการกองทุนที่รอจัดสรร

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง