1. Home
  2. กองทุน
  3. บริการกองทุนรวมโดยบลน.แอสเซนด์ เวลธ์
  4. วิธีการเติมเงินเพื่อซื้อกองทุน

วิธีการเติมเงินเพื่อซื้อกองทุน

ก่อนทำการซื้อกองทุน กรุณาตรวจสอบยอดเงินในทรูมันนี่ วอลเล็ทให้เพียงพอต่อการซื้อกองทุน โดยสามารถทำการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้หลายช่องทาง

วิธีการเติมเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

Was this article helpful?

Related Articles