วิธีการโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์

  1. เลือก เมนู KKP Start Saving
  2. เลือก โอนเงิน
  3. เลือก บัญชีธนาคารปลายทาง หรือ บัญชีพร้อมเพย์
  4. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ
  5. ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
  6. ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก
  7. โอนเงินสำเร็จ สามารถดูสถานะการโอนเงินได้ที่หน้ารายการเดินบัญชี

เงื่อนไขการโอนเงิน

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร หรือ การโอนเงินไปบัญชีพร้อมเพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ สามารถทำรายการได้ไม่เกินวงเงินโอน 50,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกินวงเงินโอน 200,000 บาท ต่อวัน และไม่สามารถทำรายการโอนเงินได้ในช่วงเวลา 23.45 – 00.15 น.

*ทรูมันนี่ เป็นเพียงช่องทางในการส่งคำสั่งการโอนเงินไปยังธนาคารเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นผู้ทำการโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารปลายทาง

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง