1. Home
 2. ออมเงิน
 3. KKP Start Saving
 4. วิธีการถอนเงิน ไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

วิธีการถอนเงิน ไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. หน้าเมนู KKP Start Saving

 • เลือก เมนู KKP Start Saving
 • เลือก ถอนเงิน
 • ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ (เพื่อโอนไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท)
 • ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก
 • โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเรียบร้อย

2. หน้าเมนูเติมเงินเข้าบัญชี

 • เลือกเมนู เติมเงินเข้าบัญชี
 • เลือก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ
 • ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก หรือ รหัส OTP ที่ได้รับ
 • โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเรียบร้อย

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • การถอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของตนเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ
 • สามารถทำรายการได้ไม่เกินวงเงินโอน 200,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกินวงเงินโอน 500,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่สามารถทำรายการโอนเงินได้ในช่วงเวลา 23.45 – 00.15 น.

Was this article helpful?

Related Articles