ซื้อตั๋วหนัง Major

1. เลือกเมนู “ซื้อตั๋วหนัง Major”
2. เลือกภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และรอบเวลาที่ต้องการ
3. เลือกที่นั่ง และเลือก “ดำเนินการ”
4. ตรวจสอบรายละเอียดการจอง จากนั้นเลือก “ดำเนินการ”
5. ซื้อตั๋วหนังเรียบร้อย
ระบบจะแสดง QR Code เพื่อนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้าโรงภาพยนตร์

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง