วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร

  1. เลือก เมนูสามจุดด้านขวามือบน และเลือกข้อมูลส่วนตัว
  2. เลือกที่ “บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขาย”
  3. ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร และแนบเอกสาร

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง