1. Home
  2. โอนเงิน
  3. Wallet ID คืออะไร

Wallet ID คืออะไร

Wallet ID คือ ชื่อแทนบัญชีที่ระบุตัวตนของผู้ช้งาน โดยสามารถตั้งได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้แทนเบอร์โทรศัพท์ในการโอนเงินหากัน ในทรูมันนี่ วอลเล็ทได้

Was this article helpful?

Related Articles