ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนไม่ผ่าน

หากมีข้อความแจ้งว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) เเละวัน/เดือน/ปีเกิด จะต้องตรงกับบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนไม่มีวัน/เดือน/ปีเกิด เเต่ทราบเพียงปีเกิด จะต้องกรอกวันเดือนปีเกิดดังนี้ : ไม่ระบุ/ไม่ระบุ/ 2524)
2. รหัสหลังบัตรประชาชนมีจำนวน 12 หลัก (2 หลักแรกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักสุดท้ายเป็นตัวเลข)

หมายเหตุ
1. ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
2. หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนขั้นสูงได้ที่ 7-Eleven หรือตู้ทรูมันนี่

ดูวิธียืนยันตัวเพิ่มเติมได้ที่
– วิธีการยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven ดูได้ที่นี่
– วิธีการยืนยันตัวตนผ่านตู้ทรูมันนี่ทำอย่างไร ดูได้ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles