ถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่สำเร็จ

การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายให้มีความคมชัด สามารถมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน แนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอ เพื่อไม่ให้รูปเกิดเงาหรือมีแสงสะท้อน และห้ามแปะตัวอักษรใดๆ บนรูปเด็ดขาด

หมายเหตุ : บัตรประชาชนมีรูปถ่ายและตัวอักษรไม่สมบูรณ์/ไม่ชัดเจน กรุณาทำบัตรประชาชนใหม่

Was this article helpful?

Related Articles