ถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่สำเร็จ

การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายให้มีความคมชัด สามารถมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน แนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอ เพื่อไม่ให้รูปเกิดเงาหรือมีแสงสะท้อน และห้ามแปะตัวอักษรใดๆ บนรูปเด็ดขาด

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง