เบอร์โทรศัพท์ถูกใช้สมัครทรูมันนี่แล้ว

สาเหตุที่คุณไม่สามารถสมัครบัญชีทรูมันนี่ได้ อาจเกิดจากการซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่และผู้ใช้เบอร์ก่อนหน้ายังไม่ได้ยกเลิกบัญชีทรูมันนี่ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นี้ ในกรณีนี้ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการลูกค้าทรูมันนี่ผ่านแชท หรือโทร. 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. หลักฐานใบเสร็จการเติมเงิน หรือใบเสร็จชำระบิลค่าโทรศัพท์ของเบอร์โทรในช่วงเวลาที่คุณใช้อยู่ (ชื่อ-นามสกุลต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน)
3. กรณีที่เป็นเบอร์ของสมาชิกในบ้าน ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์ที่มีนามสกุลเดียวกัน หรืออาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

Was this article helpful?

Related Articles