ถ่ายภาพใบหน้าไม่สำเร็จ

แนะนำวิธีถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตนที่ถูกต้องดังนี้

  • ไม่สวมหมวก แว่น ผ้าปิดปากหรือหูฟัง
  • ไม่อนุญาตให้ใช้รูปจากรูปถ่าย
  • พื้นหลังต้องไม่มีบุคคล หรือสัตว์ทุกประเภทอยู่ในภาพ
  • ไม่ถ่ายรูปย้อนแสง บดบังใบหน้า
  • ไม่ถ่ายรูปในที่มืดหรือแสงน้อย
  • ไม่ใส่ฟิวเตอร์แต่งภาพ

Was this article helpful?

Related Articles