วิธีจัดการปัญหารั่วไหลของข้อมูล

การปกป้องและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลนั้น เป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของทรูมันนี่ ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งนโยบายความปลอดภัยมั่นคงและมาตรฐานการดำเนินการสำหรับข้อมูล รวมไปถึงการป้องกันและความปลอดภัยทางเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นเป็นไปตามการควบคุมดูแลของทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles