ทรูมันนี่ วอลเล็ท จัดเก็บข้อมูลประเภทใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทรูมันนี่ วอลเล็ทจัดเก็บนั้น เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric data) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน และอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันการให้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ทแนะนำให้ลูกค้าศึกษารายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง