ทรูมันนี่จัดเก็บข้อมูลประเภทใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทรูมันนี่จัดเก็บนั้น เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของทรูมันนี่ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric data) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน และอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันการให้บริการทรูมันนี่ แนะนำให้ลูกค้าศึกษารายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Was this article helpful?

Related Articles