1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  5. ทรูมันนี่ วอลเล็ท รักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ทรูมันนี่ วอลเล็ท รักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ทรูมันนี่ วอลเล็ทมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย การปกป้องและการตรวจสอบการรั่วไหล ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคลจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสการเข้าถึง การแปลงสภาพข้อมูลในอยู่รูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้และรวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อยังคงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับชั้นความลับ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานจึงสามารถมั่นใจได้ว่า การใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ทมีความปลอดภัย และสามารถอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Was this article helpful?

Related Articles