1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลทรู
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ

บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ

1. เลือกเมนู บิลทรูของฉัน

2. เลือก ตั้งค่าจ่ายอัตโนมัติ

3. เลือก ตกลง ยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ 

4. เลือกบิลที่ต้องการสมัครบริการ และเลือก ถัดไป

5. เลือกวันที่ต้องการทำรายการชำระบิล และเลือก ตกลง 

6. ตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรายการ ที่ทำการสมัครบริการ และเลือก ตกลง 

7. หน้าจอแสดงผล ตั้งค่าหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles