1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลทรู
  4. จ่ายบิลทรูล่วงหน้า

จ่ายบิลทรูล่วงหน้า

1. เลือกเมนู บิลทั้งหมด

2. เลือกประเภทบิลที่ต้องการชำระ

3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ และเลือก จ่ายบิล

4. เลือกช่องทางการชำระเงิน และเลือก ยืนยันการชำระเงิน

5. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

Was this article helpful?

Related Articles