1. Home
  2. ออมเงิน
  3. ออมทรัพย์ KKP Start Saving
  4. บัญชี KKP Start Saving บนทรูมันนี่คืออะไร

บัญชี KKP Start Saving บนทรูมันนี่คืออะไร

คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ โดยไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก และเปิดบัญชีได้ไม่มีขั้นต่ำ

ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ผ่านทรูมันนี่ ดังนี้

  1. สมัครและเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์
  2. ฝาก ถอน โอน ต่างธนาคารได้ทันที
  3. ดูเลขที่บัญชี และรายการเดินบัญชี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

*เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย*

Was this article helpful?

Related Articles