1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. สามารถตรวจสอบหมายเลขที่สมัครชำระบิลทรูอัตโนมัติ ได้จากที่ใด

สามารถตรวจสอบหมายเลขที่สมัครชำระบิลทรูอัตโนมัติ ได้จากที่ใด

สามารถตรวจสอบได้จาก 2 เมนู หลัก ดังนี้

  1. เมนู บิลทรูของฉัน เลือกเมนู ตั้งค่าจ่ายอัตโนมัติ
  2. เมนู ฉัน เลือก สมาร์ท ออโต้ เพย์ และดูข้อมูลแถบบริการบิลทรูของฉัน

Was this article helpful?

Related Articles