1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ รองรับการชำระด้วยรูปแบบใดบ้าง

บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ รองรับการชำระด้วยรูปแบบใดบ้าง

ช่องทางในการชำระเงินเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เช่น

  • เงินในกระเป๋าทรูมันนี่
  • บัญชีธนาคารที่ผูกไว้
  • บัตรเครดิตที่ผูกไว้

Was this article helpful?

Related Articles